Käyttösäännöt ja maksut

Jos haluat kirjastokortin, sinun on ensin hyväksyttävä kirjaston käyttösäännöt. Käyttösäännöissä kerrotaan esimerkiksi laina-ajoista ja maksuista.

Sulkavan kirjaston käyttösäännöt

Kirjastokortti

Henkilökohtaisen kirjastokortin, lainausoikeuden ja tunnusluvun saat kirjastosta. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Kortin saat, kun esität valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun, voimassa olevan henkilötodistuksen. Kirjastokortin myöntämiseen tarvitaan Suomessa oleva osoite. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjastokorttisi on voimassa vuoden kerrallaan.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin täysi-ikäisen takaajan kirjallisella suostumuksella. Takaaja on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta sekä kirjaston muiden palvelujen, laitteiden ja tilojen käytöstä.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Olet vastuussa aineistosta, joka on lainattu kirjastokortillasi. Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Et ole vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla sen jälkeen, kun katoamisilmoitus on tehty. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon. Kadonneen kirjastokortin korvaamisesta uudella peritään maksu.

Pidä yhteystietosi ajan tasalla. Yhteystietosi voit tarkastaa ja päivittää kirjautumalla omiin tietoihisi osoitteessa sulkava.verkkokirjasto.fi tai ilmoittamalla yhteystietojen muutoksista viipymättä kirjastoon.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi myös saada kirjastokortin. Kortille asetetaan yhteyshenkilö, joka pitää huolta siitä, että korttia käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla saa lainata vastuuhenkilön suostumuksella laitoksen tai yhteisön henkilökuntaan kuuluva.

Kirjastokorttiin tarvitaan tunnusluku, mikäli käytät kirjaston verkkopalveluja ja lainausautomaatteja. Tunnusluvun saat kirjastosta esittämällä kirjastokorttisi. Tunnuslukua ei anneta sähköpostilla tai puhelimessa.

Lainaus, varaus ja uusiminen

Laina-ajat ovat seuraavat

 • yleinen laina-aika 28 vuorokautta
 • lehdet, dvd-levyt, ja liikuntavälineet 14 vuorokautta
 • pikalainat 14 vuorokautta.

Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin laina-aikoja. Lainan eräpäivä näkyy lainauskuitista. Voit saada ilmoituksen lähestyvästä eräpäivästä sähköpostiisi, jos olet antanut sen kirjaston asiakasrekisteriin.

Voit uusia lainasi enintään viisi kertaa peräkkäin. Uusiminen ei onnistu, jos aineistosta on varauksia tai olet menettänyt lainausoikeutesi. Lainan voit uusia kirjautumalla asiakastietoihisi verkkokirjastossa osoitteessa www.sulkava.verkkokirjasto.fi. Lainan voi uusia myös kirjastossa, sähköpostilla tai puhelimitse.

Lainat voi palauttaa Sulkavan kirjastoon tai Lohilahden lainausasemalle sen ollessa avoinna.

Voit varata aineistoa Sulkavan kirjaston kokoelmasta maksutta. Noudettavista varauksista saat ilmoituksen sähköpostitse, tekstiviestinä tai puhelimitse.

Kuvatallenteiden lainauksessa kirjasto noudattaa lakiin perustuvia ikärajoja.

Maksut ja aineiston korvaaminen

Kirjaston käyttö on pääsääntöisesti maksutonta. Maksua peritään kuitenkin myöhässä palautetusta, kadonneesta ja vahingoittuneesta aineistosta sekä kaukopalvelusta. Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään perimisestä aiheutuvat kulut.

Mikäli lainoja ei ole muistutuksista huolimatta palautettu, niistä lähetetään lasku. Laskutusvaiheessa aineistosta on maksettava aineiston korvaushinnan lisäksi laskutuskulut (6 €) ja kertyneet perimismaksut.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston voi korvata joko maksulla tai vastaavalla aineistolla. Elokuvatallenteita ei kuitenkaan voi tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Vaikka palauttaisit aineiston myöhemmin kirjastolle, kirjasto ei palauta maksamiasi korvauksia sinulle takaisin.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitetta.

Lainausoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Menetät lainausoikeuden, jos

 • sinulle on lähetetty lasku myöhässä olevasta aineistosta
 • sinulla on maksamattomia maksuja 20 euroa tai enemmän
 • olet kadottanut tai turmellut kirjaston aineistoa

Saat lainausoikeuden takaisin, kun

 • olet maksanut kertyneet maksut ja korvaukset
 • olet palauttanut laskutetun aineiston
 • olet korvannut kadonneen tai turmeltuneen aineiston

Kirjaston käyttöoikeuden menetys

Voit menettää kirjaston käyttöoikeuden määräajaksi, jos huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheutat häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarannat sen turvallisuutta tai vahingoitat kirjaston omaisuutta.

Kirjaston käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon voit hakea oikaisua kuntalain mukaisesti. Ennen käyttökiellon antamista sinulla on oikeus tulla kuulluksi. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin ja merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua.

Kaukopalvelu

Jos haluamaasi aineistoa ei löydy Sulkavan kirjastosta, se voidaan tilata muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukopalvelu on maksullista.

Asiakas- ja lainausrekisterin tietosuoja

Lainaajan ja takaajan tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalaki 1050/2018 §29).

Tietoja käytetään ainoastaan kirjastoasiointiin. Kirjasto vastaa siitä, että rekisteri on kulloinkin voimassa olevien lakien mukainen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain rekisterin tietosuojaselosteessa mainituille tahoille.

Maksut

Myöhästymismaksut

Huomautuskirjeistä perittävät maksut:

 • 1. huomautuskirje 1,- €
 • 2. huomautuskirje 2- €
 • 3. huomautuskirje 3,- €

Myöhästymismuistutukset ja laskutus

Varatusta aineistosta palautuskehotus lähtee tekstiviestillä tai sähköpostilla heti eräpäivää seuraavana päivänä. Tämä on maksuton.

 • 1. Muistutus 7 vrk myöhässä
 • 2. Muistutus 14 vrk myöhässä
 • 3. Muistutus 21 vrk myöhässä
 • Laskutus 90 vrk myöhässä

Mikäli aineistoa ei palauteta 90 vuorokauden kuluessa eräpäivästä peritään seuraavat maksut

 • laskutuskulut 6 € + kertyneet myöhästymismaksut + aineiston korvaushinta

Kaukolaina

 • Kaukolaina 2,- € + lähettävän kirjaston perimä maksu
 • Muualta kuin Suomesta välitetyt kaukolainat laskutetaan lähettävän kirjaston mukaan
 • Kaukopalveluna välitetyt kopiot laskutetaan lähettävän kirjaston mukaan

Kirjastokortin uusiminen

 • Kirjastokortin uusiminen 2,- €

Tulosteet ja kopiot

Mustavalkoinen

 • A4 30 snt/sivu
 • A4 60 snt/kaksipuolinen
 • A3 70 snt/sivu
 • A3 1,40 €/kaksipuolinen

Värillinen

 • A4 1,- € /sivu
 • A4 2,  €/kaksipuolinen
 • A3 1,50 €/sivu
 • A3 3,- €/kaksipuolinen

Aineiston korvaushintoja

DVD

 • aikuisten 40 €/kpl
 • nuorten 20 €/ kpl

Lehdet

 • aikuisten 4 €/kpl
 • nuorten 2 € /kpl

Muusta aineistosta peritään laskutusvaiheessa kirjastojärjestelmän tietokannassa oleva teoksen hinta.

Sulkavan peruspalvelulautakunta 2.12.2020

Haku

Kielivalinta